Porezni kalendar
svibanj 2020
PoUtSrČtPeSuNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 28.5.2020
 1 EUR7,58 Kn (+0,01)
 1 USD6,87 Kn (-0,03)
 1 GBP8,49 Kn (-0,01)
 1 CZK0,28 Kn (+0,01)
 100 JPY6,38 Kn (-0,03)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Obrasci
Novosti 2020.
Najnovije

Potpora za ustupljene radnikeGarancija

29.5.2020, Tomislava Furčić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Može li poslodavac tražiti potporu i za radnike koji rade kod njega, ali nisu zaposlenici nego su ustupljeni preko Agencije za zapošljavanje? Agencija za privremeno zapošljavanje je sukladno odredbama Zakona o radu (NN 93/14, 127/ ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Vodič kroz obračun plaćaGarancija

29.5.2020, Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Izvor: Verlag Dashöfer
1.1 Uvod
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Pojmovno određenje i struktura plaćeGarancija

29.5.2020, Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Izvor: Verlag Dashöfer
Zakonom o radu definirana su temeljna prava i obveze iz radnog odnosa. Poslodavac je obvezan radniku u radnom odnosu dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Struktura plaćeGarancija

29.5.2020, Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Izvor: Verlag Dashöfer
Plaća je, sukladno Zakonu o doprinosima, članak 7., primitak što ga poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca te predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Konačni vs. godišnji dohodakGarancija

29.5.2020, Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Izvor: Verlag Dashöfer
Poreznom reformom donesene su određene novosti u sustavu oporezivanja, koje su stupile na snagu 1.1.2017. godine. U skladu s člankom 12. novog Zakona o porezu na dohodak (NN 115/2016), dohodak je razlika ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019

Obvezne evidencije i obrasci (evidencija radnog vremena, IP1, NP1, DNR, IP, JOPPD)Garancija

29.5.2020, Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Izvor: Verlag Dashöfer
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Evidencija o radnicima i radnom vremenuGarancija

29.5.2020, Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Izvor: Verlag Dashöfer
Sredinom 2017. godine objavljen je Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017) stupio je na snagu od 1. rujna 2017. godine, od kojeg dana postoji i obveza poslodavaca da ga ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Obrazac za isplatu i neisplatu plaćeGarancija

29.5.2020, Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Izvor: Verlag Dashöfer
U roku od petnaest dana nakon isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine poslodavac je dužan radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni. Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja - Obrazac JOPPDGarancija

29.5.2020, Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Izvor: Verlag Dashöfer
Na temelju Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/2017, 128/2017) propisan je obrazac - Obrazac JOPPD koji je u primjeni od 01.01.2014. godine. Člankom 77. Pravilnika o porezu na dohodak propisan je sadržaj, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus

Obrazac Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada - DNRGarancija

29.5.2020, Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Izvor: Verlag Dashöfer
Člankom 30. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/2017, 128/2017) propisano je da su poslodavci i isplatitelji plaće i mirovine obvezni voditi Evidenciju o dohotku od nesamostalnog rada za svakog radnika i ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus
TOP 5

Komplikacije u trudnoći - obračun i izvješćivanjeGarancija

9.5.2019, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Ostvarivanje prava trudnica iz zdravstvenog osiguranja reguliraju dva propisa - to su Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Pravo na naknadu trudnice za vrijeme bolovanja zbog ...
cijeli tekst

Primjeri ugovora - Ugovor o darivanju (neetažna zgrada)Garancija

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer
PREUZMITE Ante Antić iz Splita, Fausta Vrančića br. OIB ______________ , kao darovatelj (u nastavku teksta: Darovatelj), s jedne strane, i Dragica Antić iz Zagreba, Klaićeva ulica br. OIB ______________ , kao obdarenica (u nastavku teksta ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Primjeri ugovora - Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o raduGarancija

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer
PREUZMITE __________________________(naziv i sjedište poslodavca, oib) __________________________ (znak, broj i sl.) __________________________ (mjesto i nadnevak) Temeljem odredaba čl 115. st. 1. toč. 1. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Primjeri ugovora - Aneks ugovora o zakupu poslovnog prostoraGarancija

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer
PREUZMITE Tvrtka____________________, adresa____________________, OIB____________________:zastupana po direktoru/direktorici ime osobe ovlaštene da zastupa društvo, kao zakupodavac s jedne strane i Tvrtka____________________, adresa_____________ ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Primjeri ugovora - Menadžerski ugovorGarancija

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer
PREUZMITE FUTUR d.d. iz _________________, ul. _________________, kbr. _________________ , OIB: , zastupano po predsjedniku uprave _________________, , kao Društvo, _________________, (u daljnjem tekstu: Društvo), s jedne ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: OP profi | OP Profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Forenzično računovodstvo

U današnje vrijeme gotovo da i nema poslovnog subjekta, bez obzira na veličinu ili djelatnost,  koji se nije susreo s nekim oblikom prijevare, bilo internim od strane zaposlenika, menadžmenta ili vlasnika, bilo eksternim od strane kupaca, dobavljača. Forenzično računovodstvo poseban je  dio računovodstva koji se bavi samo jednim pitanjem: je li poslovno evidentiranje i izvještavanje bilo stručno i ne skriva li možda gubitke ili dobitke na rezultatu poslovanja ili na imovini, odnosno obvezama poduzeća? Osnovna zadaća forenzičnog računovodstva je otkriti nepravilnosti u poslovanju, prije svega prijevare, budući da su nezakonito izvještavanje i manipulacije financijskim izvještajima zbog zloupotrebe računovodstvenih standarda, načela i metoda sve češće.

Namjena webinara je na praktičnim primjerima prikazati analizu financijskih izvještaja trgovačkih društava i tražiti pozicije na kojima se mogu pojaviti skriveni troškovi ili prihodi s ciljem manipulacije korisnika financijskih izvještaja, te prezentirati mogući načini razotkrivanja prijevare uporabom forenzičnih tehnika i znanja. Kad se govori o stručnosti, odnosno o nestručnosti, iza nje se mogu skrivati manipulacije i prijevare pa je nezakonito izvještavanje posljedica ne samo poslovnog nereda, već i zloupotrebe računovodstvenih metoda i tehnika, bez obzira da li sa strane zaposlenika i menadžera ili partnera.

Datum: 22.5.2020.

Mjesto: ONLINE

Predavač

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: